Certifikáty

EN ISO 9001:2015EN ISO 9001:2015

Dodávky zařízení a náhradních dílů pro energetiku, železniční, hutní a těžební průmysl. Poradenství v oblasti automatizace výrobních procesů.

ČD: Osvědčení o způsobilosti dodavateleČD: Osvědčení o způsobilosti dodavatele

Výroba volně kovaných výkovků náprav určených pro železniční kolejová vozidla dle technických podmínek č. W-TP-2022-00002 a platné technické dokumentace.