Skládkové stroje

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti dopravy a skládkování sypkých hmot. Navrhujeme kompletní skládkové systémy zahrnující skládkové stroje na kolejových podvozcích, přesypné stanice a pásové dopravníky.
Překážkou pro nás nejsou ani plně automatické systémy skládkování, ani zařízení, která snižují dopady na životní prostředí.

Naše vzájemná spolupráce bude obsahovat:

  • harmonogram projektu,
  • odhady a řízení nákladů,
  • řízení projektové fáze,
  • nákladový dozor,
  • monitoring průběhu realizace,
  • předání díla,
  • záruční i pozáruční servis